Phone: (84) 211-372-1138  FAX: (84) 211-384-7877

募集

Vị trí công việc:

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tham gia các dự án của công ty

Số lượng cần tuyển: 02

Xem chi tiết

Vị trí công việc:

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tham gia các dự án của công ty

Số lượng cần tuyển: 02

Xem chi tiết

Vị trí công việc:

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tham gia các dự án của công ty

Số lượng cần tuyển: 02

Xem chi tiết