ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

STAY

Nguyên vật liệu: SPHC- T1.6

Kích thước: (L)155 x (W)104 x (H)28

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1