ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Tuyển dụng

Vị trí công việc: Nhân viên KM

Số lượng cần tuyển: 02

Mô tả công việc:

- Nhân viên bộ phận Khuôn mẫu;

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên QC

Số lượng cần tuyển: 01

Mô tả công việc:

- Nhân viên QC đầu vào;

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên Thu mua

Số lượng cần tuyển: 01

Mô tả công việc:

- Nhân viên thu mua Nguyên vật liệu;

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết