ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Tuyển dụng

Vị trí công việc: Nhân viên thiết kế

Số lượng cần tuyển: 04

Mô tả công việc:

- Phân tích công đoạn sản xuất;

- Tính toán chi phí khuôn, gá, jig theo công đoạn sản xuất;

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Quản lý dự án khai sản phẩm

Số lượng cần tuyển: 04

Mô tả công việc:

- Kiểm soát tiến độ thiết kế, chế tạo, sản xuất thử, sản xuất hàng loạt các sản phẩm mới.

- Lâp kế hoạch khai phá sản phẩm mới.

Xem chi tiết

Vị trí công việc: Nhân viên đứng máy Hàn CO2, Hàn Robot

Số lượng cần tuyển: 100

Vị trí công việc: Nhân viên kiểm hàng

Số lượng cần tuyển: 50

Mô tả công việc:

- Mô tả công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Xem chi tiết