ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

STAY

Nguyên vật liệu: SPCC -T1.4

Kích thước:  (L)144 x (W)105.5 x (H)28.8

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác: ±0.1