ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

COLLAR

Nguyên vật liệu: S20C-Φ18

Kích thước: (L)18 x (W)18 x (H)11.4

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1