ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN

Nguyên vật liệu: KM12

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T