ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

CASE

Nguyên vật liệu: SECC-T1N-T1.2

Kích thước: (L)213 x (W)124 x (H)22

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác:  ±0.5