ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

GUIDE

Nguyên vật liệu: SWRM10

Kích thước: (L)67 x (W)42 x (H)28

Công nghệ:  Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1