ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

STAY

Nguyên vật liệu: SPHC- T3.2

Kích thước:  (L)62.8 x (W)53 x (H)32.5

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1