ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

STAY

Nguyên vật liệu: SAPH440- T2.6

Kích thước:  (L)202 x (W)173.2 x (H)52

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1