ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PIVOT BOLT

Nguyên vật liệu: S25C-Φ9.8

Kích thước:  (L)39 x (W)13 x (H)13

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1