ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

KHUÔN ĐÚC CAO SU

Nguyên vật liêu: S45C

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Máy ép nhựa chuyên dùng