ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

KNOCKER

Nguyên vật liệu: SAPH440- T4.0

Kích thước:  (L)73 x (W)56 x (H)10

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác: ±0.1