ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

CLAMP

Nguyên vật liệu:  SWRM6- Φ4

Kích thước:  (L)41 x (W)37.4 x (H)18

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1