ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

GUIDE

Nguyên vật liệu:  SWRM10 Φ3.2

Kích thước: (L)40 x (W)26 x (H)13

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1