ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

GUSSET

Nguyên vật liệu:  SPCC- T1.6

Kích thước: (L)135 x (W)110 x (H)40

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1