ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

COLLAR

Nguyên vật liệu: S35C- Φ21

Kích thước: (L)21 x (W)21 x (H)8.8

Công nghệ: Tiện

Độ chính xác: ±0.1