ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

BAR COMP STEP

Nguyên vật liệu: SS400,SWRM10...

Kích thước: (L)553 x (W)166 x (H)141

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1