ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

GUIDE

Nguyên vật liệu: SWRM10- Φ3.2

Kích thước: (L)65 x (W)22 x (H)16

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1