ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

SWINGARM

Nguyên vật liệu:  STAM290GA, SPHC, ...

Kích thước: (L)481.5 x (W)251 x (H)123

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1