ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PLATE

Nguyên vật liệu: SS400, SWRCH10R, ..

Kích thước: (L)216.7 x (W)148.4 x (H)62.1

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1