ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

STAND

Nguyên vật liệu: SS400,STAM290GA, ..

Kích thước: (L)215 x (W)87.8 x (H)30

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1