ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PIPE RR

Nguyên vật liệu: SS400, SWRCH10R, ...

Kích thước: (L)358 x (W)166.7 x (H)160.4

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1