ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PIPE L

Nguyên vật liệu:  SWRM10, S20C...

Kích thước:  (L)678.6 x (W)283.9 x (H)105.7

Công nghệ:  Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1