ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PIPE COMP

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPCC...

Kích thước: (L)636 x (W)122.7 x (H)195

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác:  ±0.1