ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

PIPE R

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPHC...

Kích thước: (L)0.5 x (W)5 x (H)6

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1